איך חוק נולד? על פקודת המיילדות, מגדר והסדרה פרופסיונלית בתקופת המנדט

א"ל כתבן ונירה ברטל * א . מבוא ואנה רוג'רס , המפקחת על עבודת המיילדות מטעם הממשל הבריטי בארץ ישראל , תיארה כך אה מעמדה ואת מרכזיותה החברתית של המיילדת העממית , הדאיה : 'The Dayah or untrained midwife was a friend of the family ; she delivered and named the child , . attended all ceremonies and arranged its wedding , and her word was law ' 'דבריה אייל כתבן , דוקטור למשפטים במרכז האקדמי למשפט ולעסקים רמת גן , ומרצה מן החוץ בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן . מחזיק בדוקטורט נוסף בתחום ההיסטוריה של הרפואה ; ועמית מחקר של . Hadassah-Brandeis Institute , Brandeis University נירה ברטל , , RN , PhD מורה בבית הספר לסיעוד של הדסה והאוניברסיטה העברית . המחקר מבוסס כעיקרו על מקורות שנמצאו בארכיון הציוני המרכזי ( אצ , ( מ" בארכיון המדינה , ( מ" א ) בארכיון חבר הלאומים בג 'נכה ( LON ) ובארכיון הלאומי הבריטי . ( PRO ) תודתנו נתונה לצוותי הארכיונים . תורה לוועדת המערכת , לקורא / ת האנונימי / ת ולמערכת הספר על הערותיהם החשובות והמועילות . תודה מיוחדת לורדה בראון , לפרופ' אסף לחוכסקי , לד"ר אומי לייסנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן