פרוטוקול ישיבת משפט השלום העברי (באדיבות ארכיון ראשון לציון)