בית משפט של אישה אחת: סיפורה של נחמה פוחצ'בסקי כהיסטוריה מקומית של נשים (ראשון לציון, 1934-1889)

יפה ברלוב *\ ' א . הקדמה מאמר זה מבקש להתחקות אחר פעילותה המשפטית של נחמה פוחצ'כסקי , ( 1934-1869 ) כחלק בלתי נפרד ממאבקיה הציבוריים לשוויון מעמדה וזכויותיה של האישה כארץ ישראל של העליות הראשונות . פוחצ'בסקי - איכרה , סופרת ומנהיגת נשים - לא הייתה בעלת השכלה משפטית , לא כללית וכמובן לא יהודית , בניגוד לכל גבר יהודי , שהייתה לו האפשרות ללמוד דף גמרא ולהתוודע אל הריון ההלכתי ( שלא לדבר על פסיקותיהם וחידושיהם של רבנים ודיינים לדורותיהם , ( היא הייתה מנועה מכך מעצם היותה אישה . מאירך גיסא קיבלה השכלה רוסית יפה ברלוביץ היא פרופסור מן המניין , המחלקה לספרות עם ישראל , אוניברסיטת בר אילן ; ויו"ר האגודה הישראלית ללימודים פמיניסטיים וחקר המגדר . תודותי לרות ארבל , נכדתה של נחמה פוחצ'בסקי , שכל השנים יידעה אותי בדוקומנטים ובסיפורים שבעל פה , ולולא אלה לא יכולתי להיערך למאמר זה ; וכן לטלי אבישי , כתה של רות , שסייעה באמצעים טכנולוגיים תקשורתיים ופרצה את הדרך לפרוטוקולים החסויים , ולבתיה לשם , ראש מדור ארכיונים מוסדיים , הארכיון הציוני המרכזי בירושלים - על עזרתה הברוכה . בעשורים הראשונים של המאה ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן