קולות נשיים בדבר שוויון מגדרי וטובת האומה במאבק על זכות הבחירה ביישוב

מרגלית שילה * א . זכות הבחירה כ ' כוהפכה חברתית ' המפעל הציוני נתפס על ידי בני ובנות התקופה כמהפכה רבתי בתחומים רבים , כולל מעמד האישה . שרה עזריהו , מפעילות הנשים הבולטות ביותר בשנות המנדט , אשר רשמה את זיכרונותיה על מאבקי הנשים למען זכות הבחירה , הודתה בפה מלא : 'מה גדולה המהפכה שהתחוללה בהשקפת עולמה [ של האישה ] וגם בהלך רוחו של היישוב בנוגע לשאלת האשה . ' בין הישגי המהפכה הציונית ראוי למנות גם את הישגן של נשות היישוב - הכרה בהיותן אזרחיות שוות זכויות במערכת השלטון המקומי והארצי . זכות האישה להשתתפות במוסדות הציבור של המדינה , שהיא רק אחת מבין 'פניה השונות של זכות האשה לשיוויוך לצד זכותה לחיים , לביטחון אישי , לשלמות הגוף ועוד , לא הייתה מובנת מאליה , לא בקהילה היהודית בארץ ישראל ולא בקרב מדינות ברחבי העולם . זכות הבחירה נתפסת כמעוגנת בצדק ומקנה לאישה את היכולת להגן על עצמה ועל כבודה . קבלת הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות המחוקקים מקנה לנשים מעמד של אזרחות במדינותיהן ומהווה מרכיב חשוב בתהליך הדמוקרטיזציה של השלטון . במילים אחרות : 'המאבק על זכות הבחירה היה למעשה מאבק על אופייה של האזרחו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן