מלחמות היהודים: עיצובו של איסור הביגמיה ליהודים בארץ ישראל המנדטורית

עמיחי רדז'נר * א . פתיחה איננו יודעים פרטים רבים על אודות יעקב מלניק ( קמחי ) נוסף על אלה שניתן לדלות מתיקי בתי המשפט , שבהם הוא הועמד לדין באשמת ביגמיה . תיאור צבעוני שלו מצוי בספרו של השופט שניאור זלמן חשין : לפני שנים מספר עלה כידי הממונים על שמירת החוק והסדר הציבורי לגלות יהודי מופלא אחד אשר הציג לו כמטרה בחיים לפרוש את כנפי חסותו על נשים גלמודות ועזובות , מרצה בכיר , הפקולטה למשפטים , אוניברסיטת בר אילן . מאמר זה זכה בפרס צגלה ( מטעם מרכז צגלה לחקר המשפט , הפקולטה למשפטים , אוניברסיטת תל אביב ) למאמר המצטיין בעברית של חברי סגל צעירים לשנת תשס"ח . כתיבת המאמר התאפשרה בזכות העיון במסמכים המצויים בארכיונים הבאים : ארכיון המדינה ( להלן : , ( מ"א הארכיון הציוני המרכזי ( להלן : אצ , ( מ" ארכיון יד טבנקין ברמת אפעל , שבו מצוי הארכיון של שרה עזריהו ( להלן : , ( ע"א ארכיון עיריית תל אביב - יפו ( להלן.- אעת , ( א" ארכיון הרב הרצוג , היכל שלמה , ירושלים ( להלן . ( ה"א .- תודתי נתונה לארכיונים ולצוותי עובדיהם המסורים . כמו כן נתונה תודתי לאייל כתבן ולעדי רותם , שבזכותם הגעתי למסמכים חשובים רב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן