ילדות ומשרת נושאים כרי מים מבאר שליד אחד הבתים ביפו העותמאנית. באדיבות ‭,Matson Collection . LC-M32-15084‬ ספריית הקונגרס