הרפורמות המשפטיות ובתי הדין השרעיים בסוף התקופה העותמאנית כמה הערות על נשים, מגדר ומשפחה

0 'ר'א אגמון * כיבוש פלשתינה / ארץ ישראל ב 1918-1917 בידי הבריטים , כינון שלטון צבאי ואחריו - שלטון המנדט הבריטי , סיימו עידן בן למעלה מאלף שנות שלטון מוסלמי בארץ ובאזור כולו . ארבע מאות השנים האחרונות של עידן זה היו שנות שלטונה של האימפריה העותמאנית , פרק זמן ממושך שהותיר חותם עמוק דיו כדי שייחשב עידן בזכות עצמו . השינוי שחוו כל תושבי הארץ , ובראש ובראשונה תושבי הארץ המוסלמים , עם הסתלקות השלטון העותמאני וכינון השלטון הבריטי , היה דרמטי . עם זאת , אף כי שינוי המסגרת הפוליטית המידית היה רב משמעות כשלעצמו והשפעתו חלחלה לכל תחומי החיים , הוא לא התרחש בוואקום ולא יצר יש מאין . לפיכך יקשה על המבקש ללמוד את תולדות תקופת המנדט בארץ , להבין ולהעריך את השינויים שהתחוללו בה בעקבות הכיבוש הבריטי ללא היכרות של ממש עם הנסיבות ששררו בה קודם לכן . דבר זה נכון ביחס להיכרות עם כל תחום בהיסטוריה של ארץ ישראל המנדטורית , והוא ודאי נכון לגבי מערכת המשפט , מעמדן של הנשים כחברה ויחסי הגומלין בין שני אלה . המדינה העותמאנית , כקודמותיה באזור , הייתה מוסלמית בדתה ובסדריה הפוליטיים והחברתיים . שליטיה , הסולטא...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן