גרף ‭:17‬ רמת ההכנסה השבועית לגברים, נשים ונוער ב־214 מפעלים בארץ ישראל מקור: גורביץ, חקירה על שכר העבודה, לעיל הערה ‭,40‬ עמ' 21