גרף ‭:15‬ חלוקת העובדים (גברים, נשים ונועו) לפי ענפי תעשייה באחוזים ‭214)‬ מפעלים ו־‭2,585‬ו עובדים) מקור: גורביץ, חקירה על שכר העבודה, להלן הערה ‭,40‬ עמ' 13