מקור; ‭,Palestine Facts and Figures‬ לעיל הערה ‭,6‬ עמ' ‭;356‬ גורביץ, ספר סטטיסטי, לעיל הערה ‭,5‬ עמ' 245 גוף ‭:14‬ מספר הסטודנטים באוניברסיטה העברית והתפלגותם לפי מין ‭(1944-1925)‬