גרף ‭:13‬ ידיעת קרוא וכתוב בארבע ערים (יהודים בלבד) מקור‭Census of Palestine, 215 (1931) ־.‬