גרף ‭:12‬ השכלה: ידיעת קרוא וכתוב בארץ ישראל (כל העדות) מקור: ‭Census of Palestine, 206 (1931)‬