גוף ‭:11‬ תוחלת החיים של האוכלוסייה הארץ ישראלית, ‭1944-1926‬ (ערבים ויהודים) מקור: ‭,Palestine Facts and Figures‬ לעיל הערה ‭,6‬ עמי 27