גוף ‭:10‬ התפלגות לידות לפי גיל היולדת בקוב נשים יהודיות ומוסלמיות מקור: העליה, הישוב והתנועה הטבעית, לעיל הערה ‭,1‬ עמ' 143