גרף ‭:9‬ מספר הלידות הממוצע לשנה מישוב היהודי לפי גיל האם והמספר הסידורי של הלידה ‭(1941-1940)‬ מקור: העליה, הישוב והתנועה הטבעית, לעיל הערה ‭,1‬ עמ' 138