גרף ‭:8‬ מספר הילדים לכל אלף נשים יולדות ‭(ו94ו-ו940)‬ מקור: העליה, הישוב והתנועה הטבעית, לעיל הערה ‭,1‬ עמ' 140