גוף ‭:7‬ גיל נישואין של נשים יהודיות תל אביביות, ירושלמיות, מוסלמיות וממוצע אוצי יהודי מקור: ‭;Census of Palestine, 194 (1931)‬ מפקד ירושלים, לעיל הערה ‭,22‬ עמ' 50