גוף ‭:6‬ גיל הנישואין בתבוה היהודית והמוסלמית מקור: ‭Census of Palestine, I 94(1931)‬