גרף ‭:5‬ התפלגות הנשים לפי מקומות יישוב (באחוזים) מקור: ‭Census of Palestine (1931) 2‬