גרף ‭:4‬ התפלגות האוכלוסייה הערבית לפי מין וגיל ‭(1931)‬ מקור: ‭Census of Palestine. 155 (1931)‬