גרף ‭:2‬ התפלגות האוכלוסייה היהודית לפי גיל ומין ‭(1931)‬ מקור: ‭Census of Palestine, 155 (1931)‬