גוף ‭:3‬ התפלגות האוכלוסייה היהודית לפי גיל ומין ‭(1944)‬ מקור: ‭Census of Palestine, 155 (1931)‬