גרף ‭:1‬ גלי העלייה לארץ ישראל, ‭1946-1920‬ מקור: ‭,Palestine Facts and Figures‬ לעיל הערה 6