נשים בארץ ישראל בתקופת המנדט: היבטים דמוגרפיים

גור אלרוא * א . מבוא משני מקורות ינק היישוב היהודי בארץ ישראל את גידולו : העלייה והריבוי הטבעי . מקורות אלו אמורים היו להביא להתבססותו , להעמקת אחיזתו ולהתבצרותו כתנאי להקמת ישות עצמאית וריבונית בארץ ישראל . העלייה היא שקבעה את דמותו של היישוב ועיצבה אותו מבחינה כלכלית חברתית . ארבע מאות אלף העולים שהגיעו לארץ ישראל במשך שבעה עשורים ( 1948-1880 ) חוללו מפנה בחיי היישוב היהודי ושינו את פניו עד ללא הכר . הריבוי הטבעי של האוכלוסייה היהודית הארץ ישראלית , לעומת זאת , נוער להביא למפנה הדמוגרפי המיוחל של רוב יהודי בארץ ישראל בזמנים של שנות שפל בעלייה לארץ . החשש מפני התמעטות הדרגתית במספר העולים שיעלו לארץ ישראל הביא דמוגרפים וסטטיסטיקנים למסקנה , כי עתידו של היישוב טמון בילודה ובריבוי הטבעי . באופן טבעי נועד תפקיד מכריע בהגדלת היישוב היהודי , בתקופה של סגירת שערי הארץ , לאישה היהודייה - שברחמה הייתה אמורה לשאת את אלה שיגדילו את היישוב ויחזקוהו . הניסיון להתחקות על דפוסי הנישואין והלידה של האישה היהודייה בארץ , הביא למחקר יסודי ומקיף על מבנהו הדמוגרפי של היישוב . בשנת 1944 הוציאה לאור המחלקה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן