התאחדות נשים עבריות לשיווי זכויות בארץ ישראל ומאבקן לכינון תפקיד 'אם המשפחה' בארץ ישראל, 1948-1919

מימי א"זנשטדט * לא קלה היא מלחמת הקיום בארצנו לכל איש ואיש , אולם שבעתיים קשה היא לאישה כי עליה להלחם גם אצלנו במשפטים קדומים המשורשים עמוק בסדרי 1 החברה שלנו . א . מבוא ב 1919 נוסדה התאחדות נשים עבריות לשיווי זכויות בארץ ישראל , במטרה ליצור מערכת חוקים אחת ושיטת חקיקה אחת לגברים ולנשים . ר"ד תזה ולט שטראוס , ( 1938-1858 ) שהייתה הנשיאה הראשונה של ההתאחדות ועמדה בראשה במשך כעשרים שנה , עלתה מארצות הברית , שם הייתה פעילה בתנועת הנשים האמריקנית והייתה מייסדת הברית הבינלאומית למען זכות הבחירה לנשים . בישראל שטרם קום המדינה היא הנהיגה את ההתאחדות בסדרת מאבקים למען זכויות הצבעה ובחירה לנשים לגופים לאומיים ומקומיים . התאחדות הנשים ייסדה לשכות לסיוע משפטי אזרחי , כדי להגן על זכויותיהן של נשים יהודיות נשואות . * המכון לקרימינולוגיה , הפקולטה למשפטים ובית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית על שם ברוואלד , האוניברסיטה העברית בירושלים . אני רוצה להודות לד"ר מיכל סופר , לקוראים האנונימיים ולעורכי הספר על הערותיהם המועילות אשר תרמו רבות לכתיבת המאמר . 1 שרה עזריהו , 'זכות האישה לעבודה , ' הארץ , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן