'ראויה המשפחה שיבנוה מחדש': תפיסות של המשפחה היהודית העירונית בתקופת המנדט

תכו' רז * ' | ... | אם ימצא פעם ההיסטוריון את ספרי הלימוד של תקופתנו , בודאי יחשבנו לנזירים , שאינם דואגים להכשרת הנוער לחיי משפחה . צריך לחנך את הבנים ועוד יותר את הבנות לחיי משפחה , להסביר ולהכשיר , כדי שידעו להיות אבות 1 ואמהות היודעים את גודל האחריות הרובצת עליהם . הציטוט לקוח מדברי הסיכום לדוח מקיף על ילדים עבריינים ביישוב היהודי בפלשתינה , שחובר ב 1944 עבור המחלקה לעבודה סוציאלית של הוועד הלאומי , ומופיע תחת סעיף שכותרתו 'חוסר הכשרה מיוחדת לחיי משפחה . ' מחבר הדוח מציין את היעדרה של הכשרה לחיי משפחה בין ההסברים המרכזיים לכך , שהעזובה והעבריינות עדיין פושות בקרב הנוער כיישוב , חרף המאמצים הניכרים שהושקעו במיגור תופעות אלה למן ראשית תקופת המנדט . בדבריו מצביע הכותב על ההתעלמות המוחלטת מן המשפחה ומהחינוך * מרצה במכללת ספיר . ברצוני להורות לעורכים , לחברי המערכת ולשופטים על הערותיהם . מאמר זה מבוסס בחלקו על עבודת הדוקטור שלי , שנכתבה כהדרכת פרופ' מרגלית שילה ועובדה לספר ( ראו רזי , ילדי ההפקר , להלן הערה . ( 12 הציטוט ככותרת המאמר הוא מתוך מכתב של הדוויג גלנר , המחלקה לעזרה סוציאלית...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן