מבוא: זהויות מורכבות וזהויות מפוצלות

א"ל כתבן , מרגלית שילה , רות הלפר'ן קדר * ' רבות נכתב על התפתחות העיסוק בהיסטוריה ומשפט , או בהיסטוריה של המשפט , וכן על הממשק שבין היסטוריה למשפט . גם ההיסטוריוגרפיה שעניינה המשפט בישראל בכלל , ובארץ ישראל בתקופת המנדט בפרט , מתפתחת היטב בשנים האחרונות , ועדיין נותרה עבודה רבה בתחום זה . ספר זה מבקש להתמקד במקומן של הנשים בשדה המשפטי ובהשפעתו של שדה המשפט על הנשים בתקופת המנדט בארץ ישראל . כידוע , העיסוק בהיסטוריה של נשים במשפט ( Women ' s Legal History ) הוא תחום מתפתח במחקר תורתנו נתונה למרינה רויזר ולהרס רייכלסון על עזרתן המסורה בהבאת המאמר לכלל סיום . ראו למשל אצל דניאל גוטוויין ומנחם מאוטנר , 'משפט והיסטוריה : מחקר , פוליטיקה ותרבות , ' משפט והיסטוריה , 7 ( דניאל גוטוויין ומנחם מאוטנר עורכים , Ron Harris , Alexander ( Sandy ) Kedar , ;( 1999 Pnina Lahav & Assaf Likhovski , Israeli Legal Histoiy : Past and Present , in THE HISTORY OF LAW IN A MULTI-CULTURAL SOCIETY : ISRAEL 1917-1967 , I ( Ron Harris , Alexander [ Sandy ] Kedar , Pnina Lahav & AssafLikhovski eds ., 2002 ); LAW AND...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן