חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה נשים, זכויות ומשפט בתקופת המנדט

0 רסומ י חכ'קוכסה - mm עורכים אייל כתבך מרגלית שילה רות הלפריך קדרי הוצאת אוניברסיטת בר-אילן חוקה אחת ומשפט אחד לאיש ולאישה נשים , זכויות ומשפט בתקופת המנדט רווקה אחת ומש 9 ט אחד לאיש ולאישה נשים , זכויות DDWDI בתקופת המנדט בעריכת א"ל כתבן מרגלית ע ' 1 לה רות הלפר'ן קדר'  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן