מפתח המקורות

המספר בהפניה הוא למספר הפרק בספר והמספר בסוגריים הוא אל הערת-השוליים שבאותו פרק . משפט עבו > 1 "» 1 בראשית א , כט ( 128 ) 2 ב , טז ( 59 ) 2 ( 116 ) 1 ז \ ב ג , טו-יט ( 116 ) 1 ג , יז-ירו ( 121 ) 1 ג , כג-כד ( 123 ) 1 -י , ד יב ( 116 ) 1 , ד יא-יב ( 122 ) 1 היב-יד ( 123 ) 1 ט , ( 128 ) 2 ד-ג ( 11 ) 4 ה , ט ( 76 ) 2 ;( 113 ) 1 ו , ט יג , ה-יב ( 65 ) 2 יח , יט ( 61 ) 2 יח , כ ( 63 ) 2 יח , כג-לג ( 64 ) 2 ( 107 ) 4 כ לד , יג ( 24 ) 2 לד , ל ( 161 ) 2 לד ( 161 ) 2 לט ( 66 ) 4 ט , מד , א-יז ( 72 ) 2 ;( 42 ) 2 מט , ( 161 ) 2 ז-ה שמות ה , ב ( 70 ) 5 טו , כה ( 184 ) 2 יט ( 7 ) 2 ;( 127 ) 1 ;( 62 ) 1 ;( 34 ) 1 ו , יט-כ , כד ( 1 ) 2 כ , יג ( 67 ) 4 ;( 112 ) 1 כא , יג ( 20 ) 1 כא -ב \ יד ( 24 ) 4 כב , ( 50 ) 6 ב-א כב , ב ( 103 ) 6 ;( 92 ) 6 כב ( 68 ) 2 ו , כב , ז ( 67 ) 2  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן