סוף־דבר

נושא העובר בכל הספר הוא מצוות קידוש השם . מצווה זו מעניקה לעם ישראל ולמשפט הפלילי העברי את ייחודם . וכבר עמדנו על העובדה כי עם ישראל נוצר לשם כך , לקדש שם שמים בעולם , תהילתו לספר . לדאבוננו , קיום המצווה של קידוש שם שמים היה כרוך בסבל רב וביגון במשך רוב ההיסטוריה של עמנו . יהודים נדרשו להקריב את חייהם על יהדותם ואמונתם . רבים עמדו בכך בהצלחה והנחילו את העתיד לאלה שבאו אחריהם . חידוש עצמאותו של ישראל בארצו פתח לפנינו את ההזדמנות להלל את שמו בדרכים חדשות , לחיות חיים המקדשים שם שמים , חיי קדושה וטהרה לפי המסורת המשפטית שהנחילו לנו קודמינו . יהי רצון שנזכה לעמוד גם באתגר זה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן