א. מבוא

בפרקים הקודמים דנו בהגנות שונות המסחררות אדם מאחריות פלילית אף כאשר הוא הורג אדם אחר בכוונה , וביניהן : הגנה עצמית - כאשר הוא נרדף על ידי אדם המבקש להורגו ; כורח - כאשר הוא נאנס להרוג את חברו תחת האיום שהוא עצמו ייהרג אם לא יעשה כן ; וכן מצבים מסוימים של צורך - כאשר מצב דברים נתון מאיים להורגו , והוא נאנס לעשות מעשה שיהרוג את הזולת כדי להציל את עצמו . המשפט המודרני מתמודד עם שאלה נוספת : האם מותר להרוג אדם שלא במסגרת אחד הדינים הנ " ל כדי למנוע מותם של מספר גדול יותר של בני אדם ? לעיתים מתעורר מקרה קשה במיוחד , כאשר בני אדם אחדים נמצאים במצב של סכנה לחייהם , והדרך היחידה להציל אותם או לפחות חלק מהם היא לנקוט פעולה שתהרוג אדם חף מפשע שאינו רודף . האם מותר לעשות כן כדי למעט במספר הנהרגים , בבחינת בחירת הרע במיעוטו ? אומנם , אין דוחין נפש מפני נפש , אבל ניתן לשאול : היש מקרים מיוחדים שבהם דוחים נפש מפני נפשות ? למשל , נוסעים בספינה הנטרפת בלב ים , ומספרן של סירות ההצלה אינו מספיק לכולם . נוסעים רבים גודשים את סירות ההצלה , וקרובה הסכנה שהן יטבעו או יתהפכו וכולם ימותו . האם מותר להוריד בכו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן