ד. השלכות מעשיות

כפי שראינו , אחת ההשלכות החשובות של המחלוקת בין שלוש השיטות שדנו בהן היא לעניין ההסבר שניתן להיתר להרוג את העובר המסכן את חיי אימו . העניין אינו מסתיים אך בהסבר העיוני של דין זה ; יש לו השלכות מעשיות , בעיקר באשר לקביעת ההיקף של ההיתר לבצע הפלה לפי ההלכה גם בימינו . לא זה המקום לדון בנושא זה בהרחבה . נסתפק בתיאור תמציתי . 36 ו משנה סנהדרין ט , א ; רמב " נז , הלכות רוצח א , א . המקור להשוואת דין הבא במחתרת ודין הרוצח בעניין זה נמצא בסנהדרין עב , ב . 137 בית הבחירה על סנהדרין , בעמ ' . 270 השאלה מתי מותר לבצע הפלה עלתה בימינו בכל חריפותה בקשר לאשה הנושאת ברחמה עובר הלוקה במחלה טיי זקס . אם לא תבוא התערבות מבחוץ , ייוולד עובר זה כדרך העוברים ויתחיל להתפתח ככל הילדים . אולם כעבור זמן מה יתחיל תהליך של ניוון , עד שימות . בפועל , עובר זה נידון , אם ייוולד , לחיות חיים קצרים ביותר , מלאי סבל לעצמו ולמשפחתו . עלתה השאלה אם מותר לבצע הפלה לפני שייוולד ולמנוע סבל זה מכולם . אסכולה הלכתית אחת , שבראשה עמד הרב משה פיינשטיין ז"ל , שחי בארצות הברית ונפטר שם בשנת 986 ו , אוסרת את ההפלה . " הרב פיינשט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן