ה. הצעת הסבר שלישי ליישוב הסתירה

קשת המקרים השונים של כורח איומים צרה יחסית . המקרים השונים דומים מאוד . בכולם עוברים את העבירה תחת לחץ כבד של סכנה קרובה ומיידית לחיים . לעומתם , כפי שראינו , המקרים של כורח נסיבות מקיפים קשת רחבה יותר של אירועים , שמידת הלחץ בהם שונה ממקרה למקרה . בחלק מהם הוא כבד ביותר , באחרים הוא קל ביותר , וביניהם מידת לחץ משתנה . שוני זה בין ההיקף המצומצם של קבוצת המקרים של כורח איומים לבין ההיקף הרחב והמגוון של המקרים של כורח נסיבות גורר שוני בהתייחסות ההלכתית אליהם . נסביר את דברינו במפורט . במקרים של כורח איומים , מטרת האנס האלים היא לכופף את רצון הנאנס לרצונו ולהניעו לעשות מעשה לפי רצונו ובניגוד לרצון עצמו . שלילת רצונו של המאוים והכפפתו לרצון המאיים משותפת לכל המקרים של כורח איומים . היא מניעה את המאיים להשתמש באיום קשה ואמין שיש בו כדי להשיג את מבוקשו . בעניין זה של חומרת האיום וכוחו לאנוס את המאוים אין הבדל רב - אם בכלל - בין המקרים השונים של כורח איומים . בכולם מדובר באיום כבד שבכוחו לשלול את הרצון העצמאי של המאוים . לכן דין אחד מתאים לכל המקרים של כורח איומים . הלחץ של הסכנה לחיי המאוים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן