ד. שני ההסברים ליישוב הסתירה בפסיקות הרמב"ם

( 1 ) ההסבר הראשון הסבר נפוץ ליישוב הסתירה בדברי הרמב"ם הוא כדלקמן : כאשר אדם עובר עבירה כי אחר מאיים עליו שיהרגנו אם לא יעשה כמצוותו , העבירה נעשית לפי רצונו של האנס , לא לרצונו של העובר . מטרת האנס וכוונתו הן שמעשה העבירה ייעשה , והנאנס הוא רק כלי למימושה של כוונת האנס . המקור לעשיית העבירה הוא רצון האנס המאיים להרוג את הנאנס אם לא יעשה כרצונו . המאוים יכול אומנם למנוע את עצמו מן העבירה , אך 23 ראה למעלה בהערה . 2 הוא עושה אותה כי הוא רוצה להציל את חייו . בעשותו את העבירה הוא ממלא את רצון האנס , אף שרצונו הוא דווקא לא לעשות את העבירה . לכן האנס נאלץ לאיים עליו שיהרגנו אם לא יעשה את העבירה כרצונו . האנס המאיים מכופף את רצון העושה לרצונו . הוא משתלט על רצון המאוים באמצעות האיום ושולל ממנו את רצון עצמו . הוא מחליף את רצון העושה - לא לעשות את העבירה - ברצונו , שהנאנס יעשנה . בתנאים אלה אין העבירה נעשית לפי רצון העושה , אלא לפי רצון האנס . על כן הנאנס פטור מעונש , כי הוא עושה את העבירה לא לפי רצון עצמו . אולם מי שעובר עבירה כדי להתרפא אינו יכול לתלות את המעשה ברצון אדם אחר . אין אנס המכפי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן