א. מבוא: הפטור מאחריות פלילית למי שנאנס לעבור עבירה

אין אדם נושא באחריות פלילית על עבירה שנאנס לעשותה . זה הכלל המקובל בכל השיטות המשפטיות המודרניות , והסיבות לכך ברורות . המשפט הפלילי משקף ומבטא את התפיסה המוסרית המקובלת בחברה : אדם נושא באחריות רק על מעשים שעשה מרצונו . מעשים שנכפו עליו , והוא לא עשה אותם מרצון , אינם ראויים לשמש יסוד להענשתו , מפני שאין מענישים אדם על מעשה אם לא היתה לו אפשרות סבירה לא לעשותו . רק מעשה שאדם עושה מרצונו משקף את אישיותו ואת אופיו האמיתיים . עבירה שאדם נכפה לעשותה אינה מעידה כי אישיותו פגומה וכי אינו מכבד את הערך החברתי הנפגע ומסכן את הציבור . כלל זה נוהג גם במשפט העברי " . אונס , רחמנא פטריה" - אונס , התורה פוטרתו [ מאחריות ומעונש . [ עד כאן העיקרון , אבל חלוקים על פרטיו . ו H . L . A . Hart Punishment and Responsibility : Essays in the Philosophyof Law ( Oxford . 1968 ) 2 הרמב"ם אומר ; כל מי שעשה דבר שוזייבין עליו מיתת בית דין באונס , אין בית דין ממיתץ אותו . ואף על פי שהיה מצווה שיהרג ואל יעבור , אף על פי שחלל את השם , והוא אנוס , אינו נהרג , שנאמר , " ולנערה לא תעשה דבר" [ דברים כב , כו - אי אי / זו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן