חלק ב: הגנות

אי ידיעת הדין אונ 0 רחמנא פסריה : כורח איומים וכורח נסיבות רודף : הגנה עצמית הצלת רבים : צורך  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן