י. סיכום

לסיכום דברינו נאמר כי הדעה שלפיה שיטת הרמב"ם גורסת צמצום הסמכות הפלילית של המלך לעבירת רצח בלבד אינה משכנעת . הוא אומר את הפך הדברים במורה נבוכים , והבסיס הטקסטואלי של טענה זו ביד החזקה נעלם כמעט , או לפחות נחלש במידה ניכרת . אפילו הרב הרצוג , האמור להיות הנציג המובהק והמוביל של שיטה זו , אינו מחזיק בה בצורה מצומצמת ודווקנית כפי שהיא מוצגת בדרךכלל . גם הוא הכיר באפשרות שמשפט המלך - לפי שיטת הרמב - ם " יכלול עבירות נוספות הדומות לרציחה , ואולי עבירות חמורות שבני נח נענשים עליהן . שלושה רבנים מבין גדולי התורה של הדור שלפניו דנו בשאלה מהי שיטת הרמב " ם בנוגע להיקף הסמכות הפלילית של המלך . כולם הגיעו למסקנה שהמלך מוסמך לדון בעבירות נוספות , ולא רק ברצח . בעל אבני נזר ובעל אור שמח גרסו שהמלך דן בעבירות שבין אדם לחברו . הרב מאיר דן פלוצקי סבר שהמלך דן במכלול העבירות שבני נח נענשים עליהן . ההבדל בין שתי שיטות אלה אינו גדול , שהרי לפחות חלק ממצוות בני נח שייך גם לקטיגוריה של מצוות שבין אדם לחברו . מכתביו של הרב הרצוג ניכר כי הטעם המעשי שהניע אותו להסתייג מן השימוש בשיטת הר " ן לפתרון הבעיה של ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן