ט. המחלוקת בין הרמב"ם ובין הר"ן

לאור דברינו עד כה , יש לשאול : האם יש מחלוקת בין הרמב " ם ובין הר " ן בעניין תפקידי המלך וסמכות הענישה שלו ? ואם כן , מה טיבה של מחלוקת זו ? ננסה לדון בשאלה זו מתוך דיון בשאלה מוקדמת . כבר ראינו שהסמכות להעניש עבריינים תוך סטייה מדיני התורה - כגון הדרישות לשני עדים , לעדות ישירה , להתראה - ניתנת לשתי הרשויות , למלך ולבית הדין . ועולה השאלה . מה טעם לכפילות זול הר " ן הציע שתי תשובות . אותנו מעניינת התשובה השנייה : בית הדין ישתמש בכוחו להעניש עבריינים שלא בהתאם לדין תורה בתחום העבירות שבין אדם למקום , והמלך יפעל בתחום העבירות שבין אדם לחברו . הפרדה זו משקפת בגישתו את הפירוד היסודי בין קודש לחול . הר " ן הפריד בין רשות משפט התורה לבין משפט המלך . בית הדין דן בתחום הדתי , שעניינו תחולת השפע האלקי , ומשפט המלך דואג לתיקון הסדר החברתי , שעניינו תחום החיים החילוניים , הפעילות והעשייה שבין אדם לחברו . מטרתו "להשלים תקון הסדר המדיני וכל מה שהיה מצטרך לצורך השעה 68 . " לפי גישה זו , אין חפיפה בין שני התחומים או בין שתי הסמכויות . כל רשות פועלת בתחום המיוחד לה . במספרן הגדול של המצוות החלות על ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן