ח. היקף המצוות שבני־נח נידונים על הפרתן

מהו ההיקף של משפט המלך , הלכה למעשה , לפי השיטה שהיקף סמכותו כהיקף המצוות שבני נח נידונים על הפרתן ? מקובל לומר שמספרן של מצוות בני נח הוא שבע : עבודה זרה , ברכת השם , שפיכות דמים , עריות , גזל , איבר מן החי ודינים . למעשה , מניין המצוות של בני נח עולה בהרבה על המספר שבע . כבר אמר בעל ספר החינוך שהמספר שבע בהקשר זה אינו שבע מצוות יחידות ובודדות מתוך תרי " ג המצוות שבני ישראל מצווים עליהן . שבע המצוות של בני נח הן שבע קטיגוריות של מצוות " . אותן שבע הן כעין כללות אבל יש בהן פרטים הרבה " . השם עריות , למשל , כולל "איסור אם ואיסור אחות ואיסור אשת איש ואשת אב וזכר ובהמה . " ועבירת גזל כוללת גנבה , שוד , תרמית , עושק , גנבת דעת ואפילו הלנת שכר , ולדעות מסוימות אולי אף אינוס אשה , כי מה לנו אחד העושה שימוש ברכוש אשה ללא הסכמתה מה לנו אחד העושה שימוש בגופה ללא הסכמתה . על כן , הסמכות הפלילית המעשית של המלך רחבה מאוד . חוקר אחד הגיע למסקנה כי " שבע" המצוות של בני נח מגיעות לשישים ושש מצוות שיהודים חייבים בהן . וכל 62 על האופי האינטגרטיבי של היד החזקה , ראה Isadore Twersky Introduction to the ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן