ז. פירושים של רבנים מן הדורות האחרונים

עד כאן ניתחנו את דברי הרמב " ם , ואת דברי הרב הרצוג המפרש את דעת הרמב " ם , לפי הבנתנו . בחלק זה נראה איך הבינו אחרים את דבריו . נעיין כאן בדבריהם של שלושה רבנים חשובים מן התקופה המודרנית שדנו בשאלת הפירוש הנכון של הקטע המעסיק אותנו בדברי הרמב " ם . הכוונה היא לדברי הרב אברהם בורנשטיין מסוכטשוב , מחבר הספר שו"ת אבני נזר ; תלמידו הרב מאיר דן פלוצקי , מחבר הספרים כלי חמדה על התורה וחמדת ישראל על הרמב"ם ; והרב מאיר שמחה הכהן מדווינסק , מחבר הספרים משך חכמה על התורה ואור שמח על היד החזקה . . 1 הרב אברהם בורנשטיין דן בספרו שו"ת אבני נזר בדברי הר " ן והרמב " ם המעסיקים אותנו אגב דיון בנושא אחר שאינו שייך לענייננו . תחילה הביא את דברי הר " ן שלפיהם " עיקר המשפטים מצד השופטים על פי התורה , ומה שצריך לקיבוץ המדיני משלים המלך . " אומנם , אומר הר " ן , מצאנו שגם בתי הדין "מכין ועונשין לצורך השעה , " אך לדעתו , "זה היה בזמן שלא היה בישראל מלך , " בשעה שכוח השופטים כלל "שני ענינים , כח המלך וכח השופט . " הרב בורנשטיין מקשה על דברי הר " ן ממקורות אחדים , ומביע את דעתו שמדברי הרמב"ם עולה כי "בדין המל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן