ה. לפירוש שיטת הרמב"ם מתוך דבריו האחרים

נעיין עתה בדברי הרמב " ם האחרים לפני שנפנה לפירוש דבריו על ידי רבני הדורות האחרונים . נחלק את דברינו לשניים : תחילה נבחן את דברי הרמב '' ם בחיבורו היד החזקה ואחרי כן נעיין בדבריו במורה נבוכים . ( ו ) דברי הרמב"ם ביד החזקה : ראינו למעלה כי הגישה הסוברת שהרמב " ם מגביל את סמכות הענישה של המלך לעבירת רצח בלבד מתבססת כולה על העובדה שהוא מזכיר עבירת רצח , ואינו מזכיר עבירה אחרת , בשני המקומות שבהם הוא מציין את סמכות הענישה של המלך - בהלכות רוצח ושמירת הנפש ובהלכות מלכים ומלחמותיהם . אולם טענה זו מן השתיקה אין בה בדרך כלל משקל עצמאי רב . כמעט תמיד ניתן להציע הסברים לשאלה למה הוזכר מקרה יחיד מלבד האפשרות שהוא יחיד באמת . במקרה שאנו דנים בו עולים על הדעת לפחות שני הסברים נוספים . האחד , עבירת רצח היא דוגמה , בגלל חומרתה וייחודה . כך משתמע מדברי הרב הרצוג , כפי שראינו למעלה , לפחות בחלק מפרסומיו . האחר , הרמב " ם מבקש לצמצם את סמכות המלך , אם כי אין כוונתו לצמצום כה קיצוני - לעבירת רצח , ולא לעבירה אחרת . ייתכן אף שהפירוש ה " נכון " של דבריו נמצא בשילוב של שני ההסברים . בסופו של דבר , התשובה לש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן