ד. השוואת דברי הרמב"ם על דין רוצח עם דבריו על דין מורד

התזה המפרשת את דברי הרמב " ם על הדרך המצמצמת מבוססת על הדיוק מדבריו - שמכלל הן שבהם אתה שומע לאו - בנוגע לסמכות המלך להרוג את הרוצח שלא על פי דיני התורה . היא מניחה כי דבריו עוסקים בתחום המשפט הפלילי הרגיל של המלך . לדעת פרשנים אלה , הרמב " ם דן בהלכה זו בניהול רגיל של המשפט הפלילי המלכותי . ואם הנחה זו נכונה , יש מקום לדייק בדבריו ולהסיק מהם שאין למלך סמכות פלילית רגילה בעבירות אחרות . אך ניתן להבין הלכה זו בעניין רוצח באופן שונה , שאין היא עוסקת במשפט פלילי מלכותי רגיל , כי אם בסמכות ענישה מיוחדת של המלך , העומדת מחוץ לתחום המשפט הפלילי הרגיל , כמעמידה סמכות פרירוגטיבית של המלך להעניש רוצחים על דעת עצמו ללא דיון וללא משפט . ככל שפירוש כזה מרחיק לכת וצורם באוזנינו המודרניות , שפיתחו רגישות לעקרונות של זכויות נאשם וניהול משפט פלילי הוגן , היא בוודאי לא היתה מוזרה לקודמינו , ויש לה אחיזה ממשית בדברי הרמב " ם עצמו . נסביר את הדברים . דברי הרמב " ם על סמכותו של המלך להרוג את הרוצח באים בחיבורו מייד אחרי הלכה אחרת , שעניינה דין המורד במלכות שדינו מוות , כדין רוצח . יש לשים לב לדמיון , עד כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן