ב. הגדרת השאלה

בראש ובראשונה נראה לנו שיש להגדיר עוד את השאלה המעסיקה אותנו . נתחיל בהבחנה בין שני חלקים של המשפט הפלילי . בחלק האחד נמצאות העבירות המוכרות בכל חברה כמעט ובכל התנאים . אלה הן עבירות נגד גוף האדם - תקיפה , חבלה ורצח , על דרגותיהם השונות , וכן עבירות מין אחדות - כגון אינוס , מעשה סדום ומעשים מגונים בכוח ; עבירות נגד רכוש , גנבה , שוד ומרמה ; פגיעות בסדרי המשפט והשלטון , וכדומה . עבירות אלה קיימות בכל חברה מאורגנת ומסודרת . הפרטים משתנים כמובן בהתאם לצרכים המיוחדים של כל חברה והשקפותיה המוסריות והחברתיות . מענישים על עבירות אלה כדי להגן על האינטרסים היסודיים של החברה : שלמות גוף ורכוש , חירות וסדר שלטוני . לרוב הן חלות על הפרט במישרין , ללא מעורבות של רשות מנהלית . בחלק האחר נמנות העבירות שעניינן פיקוח וסידור מנהלי בתחומים מסוימים בחברה . המחוקק החליט להסדיר תחום מסוים של פעילות חברתית באמצעות הסדר ופיקוח מנהליים . העבירות שבקבוצה זאת באות כדי לגבות את ההסדר המנהלי ולתת תוקף מעשי למשטר הפיקוח . אין להן קיום עצמאי המנותק מן ההסדר המנהלי שהן משרתות . אדרבה , כל כוחן ותוכנן בא מן ההסדר המנה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן