ג. הספרות הרבנית המודרנית בנושא

כאמור , מקורותינו לא הרבו לעסוק בשאלות הנוגעות בענישת בן נח שעבר על אחת משבע מצוותיו . אולם במאה האחרונה , ואף קצת לפניה , פנו רבנים לדון בנושא זה יותר מבעבר , ואולי הליכים חברתיים השפיעו כאן . אפשר לשער , למשל , שהאמנסיפציה של היהודים בארצות המערב ומעורבותם הגוברת בחיי החברות שהם חיו בתוכן הניעו 38 לדעת פרופסור בלידשטיין , אין כאן מערכות מקבילות . דיני בני נח הם משפט המלך של העמים . ראה ספרו עקרונות מדיניים במשנתו של הרמב ) ם " רמת גן תשס"א ) . 146-141 דבריו ראויים ומשכנעים . אותם להתעניין מחדש בנושאים אלה . ייתכן אף שההתעוררות הציונית לקראת סוף המאה התשע עשרה עוררה את ההרהור והעיון בשאלות הכרוכות ביישום דיני ישראל בחיי החברה היהודית למעשה . בהקשר זה מעניין שעם הרבנים הראשונים שדנו בשאלה המעסיקה אותנו בפרק זה נמנים שני תלמידים מובהקים של הרב אברהם בורנשטיין מסוכטשוב , מחבר הספרים אבני נזר ועגלי טל . הסוכטשובר , כפי שכונה הרב בורנשטיין , היה ידוע כמי שתמך במאמצים הראשונים ליישב יהודים בארץ ישראל בתקופה שקדמה לייסוד התנועה הציונית הרשמית . ואולי אין זה מקרה שהוא נמנה עם הבודדים שדנו בזמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן