ב. הגישה הקלסית והביקורת עליה

הנחה נפוצה ומקובלת בין לומדי התורה היא שעונש מיתה בדיני בני נח הוא עונש חובה ויחיד , בהתאם לפירוש הראשון שהצענו למעלה . כינינו דעה זו "הנחה , " כי לא מצאנו בספרות ההלכה דיון מקיף ויסודי הבוחן את צדדיה השונים של השאלה . כנראה , רוב לומדי התורה לא נתנו את דעתם על האפשרות שעונש מיתה של בני נח יהיה רשות . י נראה כי גורמים מספר הביאו לידי כך . 8 ו ראה דברי בעל הספר חלקת יואב המובאים להלן סמוך להערה ו . 4 19 הרב יהודה גרשוני דן בשאלה בספרו קול צופיך ( ירושלים תש " מ ) רכו-רלו . הוא מבחין בין בית דין של ישראל , שאינו חייב לדון בן נח שחטא וגם רשאי להענישו בעונש קל ממיתה , לבין בית דין של גויים , החייב לדון בן נח שחטא ולהענישו במיתה דווקא מכוח מצוות "דינים . " נראה לנו שהרמב " ם דוחה הבחנה זו . הוא מחייב "בית דין של ישראל להעמיד שופטים לאלו הגרים התושבים לדון ראשית , המקורות ההלכתיים שהיו מוכרים לציבור הלומדים תומכים כמעט פה אחד בדעה שעונש מיתה הוא חובה . המקורות האחרים , התומכים בדעה שהוא רשות , לא היו ידועים לציבור עד לעת האחרונה . שני המקורות העיקריים התומכים בפירוש שעונש מיתה הוא חובה הם ספ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן