א. פתיחה: הצגת השאלה

התורה ניתנה לעם ישראל ומחייבת אותו בלבד . רק עם ישראל כרת ברית עם האלקים בהר סיני וקיבל על עצמו את עולן של תרי"ג המצוות . יתר עמי העולם לא קיבלו את התורה ומצוותיה . עם זאת , תורת ישראל מטילה על בני יתר העמים חובה לקיים מצוות מסוימות מתוך המכלול שמחייב את ישראל . מצוות אלה מכונות שבע מצוות בני נח , והן : האיסורים על עבודה זרה , ברכת השם , שפיכות דמים , גזל , עריות ואכילת איבר מן החי , וכן מצוות "דינים . " המספר "שבע" מציין שבע קבוצות של מצוות , ולא שבע מצוות בודדות . מספר המצוות שבני העמים חייבים בקיומן , מתוך תרי"ג המצוות של עם ישראל , הוא כשישים ושש " . ננסה להסביר מדוע דת ישראל מטילה עול מצוות כבד יותר על עם ישראל לעומת מספר המצוות הקטן יחסית המחייבות את יתר העמים . שבע המצוות של בני נח הן 1 שמות , פרקים יט , כ- כד . 2 המדרש מתאר איך הציע האלקים תורה ליתר העמים שלא היו מוכנים לקבל על עצמם את עולה . מכילתא דרבי ישמעאל על פרשת יתרו פרשה ה ( ירושלים תש"ך ) , 221 בדיבור המתחיל "ולפיכך ; " ספרי על דברים לג , ב פסקה שמג ) ו , ירושלים תשל"ד ) שפב-שפג , בדיבור המתחיל "דבר אחר " השני . 3 רמב ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן