ח. השלכות וסיכום

לפי גישתנו , יש לכך השלכות חשובות אחדות על חקר המשפט הפלילי העברי ויישומו הלכה למעשה . מקובל להשוות בין המשפט הפלילי הנוהג בחברה כיום לבין המשפט הפלילי העברי המוכר לנו מן התורה ומן המשנה והתלמוד . מסקנה המתבקשת מדברינו היא שערכה של השוואה זו מוגבל ביותר . מטרות הענישה של שתי השיטות שונות . השוואה ראויה בין שתי השיטות צריכה להביא בחשבון שהמשפט הפלילי המודרני שם לו למטרה להגן על החברה מפני נזקם של עבריינים , בעוד המשפט הפלילי העברי התורני מעניש את הראוי לעונש על שהתריס ומרד בשמים , כדי שיזכה בכפרה על העבירה שעבר . מובן מאליו שהאפשרות להפיק לקחים מן השיטה האחת לגבי האחרת תהא מוגבלת ביותר בתנאים אלה . אם יש מקום לערוך השוואה בין שתי השיטות , עדיף להשוות בין המשפט המודרני לבין משפט המלך של המשפט העברי , הוא המשפט הקרוב למשפט הפלילי המודרני בתכליתו ובהשקפתו . התוצאות שיתקבלו מהשוואה כזו יהיו שונות לחלוטין מאלה של השוואה בין המשפט המודרני לבין דין התורה . לדוגמה : הרבו לכתוב על הסוגיה של הפללה עצמית במשפט העברי . חלק מן הדברים הושפעו על ידי הדמיון החיצוני בין המשפט הפלילי העברי לבין שיטות מוד...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן