ג. מערכת דין־התורה

מצב זה של מערכת המורכבת ממערכות משפט אחדות מקבילות נראה מוזר במבט ראשון , והוא טעון הסבר מפורט יותר . למעשה , המשפט הפלילי העברי פועל על בסיס של שני מסלולים מקבילים , דין התורה ומשפט המלך , וכל מסלול משרת מטרה אחרת . מצב זה מזכיר במידת מה את השיטות במשפט הפלילי הקונטיננטלי הפועלות אף הן בשני מסלולים שונים אך מקבילים . שם , במסלול האחד חלים מושגים של אחריות פלילית אינדיווידואלית ; האשם הפלילי ממלא בו מקום מרכזי . העונש במסלול זה הוא גמולי בעיקרו . במסלול השני משמשים " measures" הצופים אל פני העתיד ומכוונים למטרות חברתיות של הגנת הציבור . 37 בהמשך הדיון נדון בעיקר בהשוואת דין התורה עם משפט המלך . לא נעסוק כאן בדרך כלל בסמכות האקסטרה תורנית של בית הדין . 38 לצורך העניין שלנו בהקשר הנוכחי , המסלול של שיקול דעת בבית הדין דומה למסלול של משפט המלך . Marc Ancel Social Defense - The Futureof Penal Reform ( 1 987 ) 1 99-257 ; Helen Silving 39 Constituent Elementsof Crime ( 1967 ) 23-33 ; Helen Silving '" Rule of Law' in Criminal Justice" in Gerhard Mueller ( ed . ) Essays in Criminal Science (...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן