ב. פתרון: המערכת הפלילית הכפולה בהלכה

הניסיון להשיב תשובה לשאלות אלה מתחיל בציון העובדה שאותה מערכת של משפט פלילי עברי שתיארנו למעלה אינה המערכת הפלילית היחידה שבמשפט זה . הדינים שפירטנו נוהגים בסנהדרין כאשר היא פועלת על פי דין התורה . אולם לצידה של מערכת תורנית זו עומדות שתי מערכות נוספות , שהגמישות ושיקול הדעת של השופט עומדים בהן במרכז . הן בית הדין הדתי והן המלך המנהיג את העם - ובימינו , השלטון האזרחי הנבחר על ידי העם - מוסמכים להעניש עבריינים שלא בהתאם לדין התורה בעת 22 במדבר לה , כז ; רמב " ם , הלכות רוצח ה , ט . 23 מובן כי איננו הראשונים המעוררים בעיה זו . הנושא הטריד את הרין , הוא רבנו נסים מגירונה , שחי במאה הארבע עשרה בברצלונה . ראה להלן . ביטוי נמרץ לבעיות אלה נמצא במאמרו של הרב מרגליות , שהוזכר למעלה בהערה . 2 הרב הראשי לישראל , הרב יצחק אייזיק הלוי הרצוג , העיר על דברי הרב מרגליות שיש בהם "דברי טעם . " ראה תחוקה לישראל על פי התורה ב ( בעריכת איתמר ורהפטיג , ירושלים תשמ " ט ) . 76 הצורך . סמכות זו לחרוג מדין התורה כוללת גם חריגות מהותיות וגם חריגות בסדרי הדין והראיות . כלל גדול אמרו בתלמוד : "בית דין מכין ועונשי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן