א. הבעיה

המשפט הפלילי העברי , כפי שהוא נמסר לנו בתלמוד ובספרות ההלכה , מעורר קשיים רבים - עיוניים ומעשיים . חלקם נידונו בספרות , אולם התשובות והפתרונות שהוצעו לא היו תמיד מספיקים . ניתן אף לומר כי לעיתים הם אך החריפו את הבעייתיות במקום לתרום להבנת הנושא . כן יש להניח שהעובדה שקהילות ישראל לא קיימו בדרך כלל מערכת של אכיפת חוק באמצעות דיני עונשין הלכה למעשה תרמה אף היא למציאות זו . במשך תקופת הגלות הארוכה לא נהנו קהילות ישראל , בדרך כלל , מסמכות להנהיג דיני עונשין בחייהן הפנימיים . קהילות אחדות זכו אומנם באוטונומיה מסוימת בעניינים פליליים , אך צורכי השעה הדוחקים והרצון להצדיק את מעשיהן בעיני השלטון מנעו מהן אפשרות לפתח מערכת עצמאית ושיטתית של משפט פלילי יהודי . גם בטרם יצא עם ישראל לגלות , הוא לא זכה תמיד לקיים את סדר חייו הלכה למעשה על יסוד משפט פלילי אוטונומי . על שהתרחש בדורות קדומים אין לנו עדות ממשית ' . על כן לא הובהרו עקרונות היסוד של המשפט הפלילי העברי , ואין אנו מבינים על בוריים את פשרם ותפקידם של מוסדותיו הראשיים . בשל מצב זה הוצעו להלכות מסוימות הסברים שאינם משכנעים תמיד בצדקתם ובחדירת...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן